Przewlekła choroba reumatologiczna jest źródłem wielu czynników stresowych:

  • Chory zmaga się z bólem, zmęczeniem, doświadcza niepokojących objawów ze strony wielu układów, ma poczucie dezorientacji szczególnie na wczesnych etapach choroby, kiedy nie wie, co się z nim dzieje.
  • Zarówno sama choroba, jak i przyjmowane leki wpływają na zmiany w wyglądzie zewnętrznym, co wpływa silnie na poczucie własnej wartości.
  • Doświadczenie choroby przekłada się na relacje międzyludzkie, chory i jego najbliżsi mogą mieć trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji.
  • Chory może nie otrzymywać wystarczającego wsparcia wśród najbliższych, którzy mogą zaprzeczać chorobie, próbować żyć, jakby ?się nic nie stało?, w nadziei, że to pomoże choremu.
  • Chory nie otrzymuje wsparcia psychologicznego w ramach leczenia, co powoduje, że często zostaje sam ze swoimi myślami depresyjnymi, lękami, poczuciem niskiej wartości.
  • Zarówno schorzenie, jak i przyjmowane leki oraz lęk i negatywne emocje związane z chorobą przewlekłą przekładają się na życie osobiste i seksualne chorych.
  • Choroba wiąże się z koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej.
  • Chory i jego rodzina narażeni są na trudności finansowe (ograniczenie dochodów i wysokie koszty opieki medycznej).

 

Błędne koło stresu.

Diagnoza choroby reumatycznej oraz życie z nią stanowią obciążenie emocjonalne nie tylko dla osoby chorej, ale także dla jej całego otoczenia ? rodziców, współmałżonka, dzieci. Czynnikiem, który dodatkowe wzmaga zaburzenia psychologiczne jest nieprzewidywalność choroby, które może skutkować poczuciem ciągłego zagrożenia kolejnym rzutem, pogorszeniem się stanu zdrowia, wystąpieniem przykrych skutków ubocznych zażywanych leków. Pacjent tkwi w ?błędnym kole? ? z jednej strony choroba jest źródłem stresu, a z drugiej stres może aktywować zaostrzenie choroby.

Pomoc psychologiczna dla chorych.

W naszej Kampanii głośno mówimy o tym, że w chorobach przewlekłych należy zajmować się zdrowiem psychicznym młodego chorego na równi z troską o jego zdrowie fizyczne. Z jednej strony celem terapii w chorobach reumatycznych jest wyhamowanie postępu choroby i ograniczenie procesu zapalnego. Z drugiej strony celem leczenia w reumatologii nie jest jedynie zniesienie bólu, czy normalizacja sprawności fizycznej. Ważne jest długotrwałe utrzymanie jak najlepszej jakości życia poprzez kontrolę objawów choroby i stworzenie młodej osobie warunków do uczestniczenia w życiu społecznym, dlatego też w ramach podejmowanych działań realizujemy projekt KROK NAPRZÓD, który skierowany jest do osób młodych i ma na celu zarówno wsparcie psychologiczne, jak również aktywizację zawodową chorych na choroby reumatyczne.

Chcesz porozmawiać?
Zapraszamy na nasze dyżury - Facebook/ReumatyzmMaMłodaTwarz

Poniedziałek: Monika (MIZS), 18:00-19:00
Wtorek: Dominika (choroba Stilla), 19:00-20:00
Środa: Agnieszka (RZS), 18:00-19:00
Czwartek: Asia (MIZS), 18:00-19:00
Piątek: Kasia (RZS), 16:00-17:00
Niedziela: Bartosz (Toczeń), 18:00-19:00

Zapraszamy!