Wspierają nas:
Konsultant Krajowy
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Prof. nadzw. dr hab. Marzena Olesińska

Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie. W swej pracy zawodowej łączy obowiązki nauczyciela akademickiego i lekarza praktyka. Interesuje się szczególnie tematyką układowych chorób tkanki łącznej (w tym tocznia rumieniowatego układowego, zespołu antyfosfolipidowego, zapalnych chorób stawów). Drugim ważnym kierunkiem jej działalności jest opieka nad pacjentkami z chorobami reumatycznymi w okresie ciąży. Wspiera kampanię Reumatyzm Ma Młodą Twarz, gdyż wie, że choroby reumatyczne o najbardziej ostrym przebiegu, z uszkodzeniem stawów i narządów wewnętrznych (nerek, serca) rozwijają się najczęściej u 20-, 30-latków, gdy rozpoczynają oni studia, pracę, zakładają rodziny. Konieczne jest umożliwienie im normalnego życia, realizacji planów i marzeń, gdyż zazwyczaj można leczeniem opanować proces zapalny, a system przyjaznej opieki medycznej powinien zadbać o dostęp do lekarza specjalisty, skutecznego leczenia i rehabilitacji.

Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

Reumatolog pasjonat i interdyscyplinarny wykładowca (?szczypta? sztuki lub historii medycyny w każdym z wykładów to jej znak rozpoznawczy). Niepoprawna optymistka. Walczy głośno i wszędzie, ?obrywając? z tego powodu nie raz. Praca w Instytucie Reumatologii, a obecnie w Specjalistycznym Centrum Rheuma-Medicus w Warszawie nauczyła ją, aby nie poddawać się w najsłuszniejszej ze spraw ? w walce o wczesne rozpoznanie i właściwą agresywną terapię chorób reumatycznych. Uważa, że istotny jest czas dla pacjenta, tak by mógł być on partnerem w terapii, a nie tylko odbiorcą recepty. Prywatnie ma wciąż nieustające wyrzuty sumienia z powodu zbyt małej ilości czasu dla rodziny, dwóch psów i kota. Lubi długie i szybkie marsze, kocha ciszę w górach.

Prof. dr hab. Witold Tłustochowicz

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Kampanię Reumatyzm Ma Młodą Twarz objął swoim patronatem i uważa, że taka kampania jest w Polsce konieczna!

Dr Lidia Zabłocka-Żytka

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Łączy pracę naukową z praktyką kliniczną jako pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Interesuje się psychologią zdrowia, psychosomatyką oraz promocją zdrowia psychicznego. Jako praktyk prowadzi terapię oraz udziela pomocy osobom przewlekle chorym somatycznie i ich rodzinom. Wspiera kampanię Reumatyzm Ma Młodą Twarz, gdyż uważa, że pomoc psychologiczna w chorobie przewlekłej jest niezwykle ważna i powinna być szerzej dostępna dzieciom oraz osobom młodym chorym reumatycznie w Polsce, a nawet stanowić istotny element opieki specjalistycznej.

Partnerzy

Kampania nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie finansowe naszych partnerów.
I etap kampanii wsparli: Abbvie, Roche, UCB, Medac, Pfizer, Glaxo
II etap kampanii wspierają: Abbvie, Roche, UCB

Chcesz porozmawiać?
Zapraszamy na nasze dyżury - Facebook/ReumatyzmMaMłodaTwarz

Poniedziałek: Monika (MIZS), 18:00-19:00
Wtorek: Dominika (choroba Stilla), 19:00-20:00
Środa: Agnieszka (RZS), 18:00-19:00
Czwartek: Asia (MIZS), 18:00-19:00
Piątek: Kasia (RZS), 16:00-17:00
Niedziela: Bartosz (Toczeń), 18:00-19:00

Zapraszamy!